K

valitetna hrana je jedan od ključnih faktora za pravilan rast i razvoj, ali I za dug i kvalitetan život vašeg ljubimca. Zdrava ishrana ljubimaca je jedan veoma kompleksan deo veterinarske medicine koji je doživeo i najznačajniji razvoj u poslednjih 20 godina

Zdrava ishrana ljubimaca je jedan veoma kompleksan deo veterinarske medicine koji je doživeo i najznačajniji razvoj u poslednjih 20 godina

Potrebe životinja za hranljivim materijama razlikuju se u zavisnosti od njihovih morfoloških karakteristika, kao što su: rasa, građa i veličina tela, oblik vilice i zuba, dužina i kvalitet dlake itd. Pored toga, potrebe zavise i od stadijuma života: ženke u graviditetu, ženke u laktaciji, štenci, odrasli psi itd. Ne treba izostaviti i posebne potrebe u hrani koje zavise od načina života ili određenih oboljenja koja ljubimac ima. Ovo su samo neki od primera koje sve aspekte treba uzeti u obzir kada je reč o pravilnoj ishrani ljubimaca.

Pravilna ishrana će vam omogućiti udoban i lep suživot bez stresa sa vašim ljubimcem

Priprema hrane u kućnim uslovima, osim toga što iziskuje vreme, zahteva izuzetno poznavanje potreba ljubimaca i vrhunsko poznavanje sastava komponenata hrane koji moraju biti tako izbalansirani da na idealan način zadovolje specifične potrebe ljubimca.

To je, nažalost, i pored toga što je za neke vlasnike priprema hrane deo interakcije sa ljubimcem, teško izvodljivo. Priprema hrane u kućnim uslovima, uz opasnosti od pojave deficita ili suficita nekih hranljivih materija, nosi sa sobom opasnost od trovanja ljubimaca ili nekim za njih otrovnim materijama ili primenom sveže hrane koja može da sadržati uzročnike trovanja, infekcija ili alergena.

Hrana nije samo puko zadovoljenje potrebe već sa sabom nosi pun potencijal za kompletnu dobrobit ljubimca

Na sreću, na tržištu postoji visokokvalitetna fabrička hrana. Ta hrana razvijana je tokom decenija. Njihove nutritivne karakteristike su izračunate prema realnim potrebama ljubimaca. Formulacije fabričke hrane projektovane su na osnovu najmodernijih naučnih dostignuća iz oblasti veterinarske ishrane, fiziologije i patologije kućnih ljubimaca. Postoji i nekoliko referentnih naučnih instituta za ishranu kućnih ljubimaca čiji je osnovni posao da daju informacije o potrebama ljubimaca kako bi one kroz adekvatnu ishranu bile zadovoljene. Pored toga, čitava mreža veterinarskih instituta, klinika i odgajivača pasa konstantno daje informacije o efektima primenjene fabričke hrane i veterinarskih dijeta, kako bi se izvršile određene korekcije u energiji, sastavu, zičkim karakteristikama (teksturi, obliku granula…) itd. Današnja kvalitetna dehidrirana hrana je apsolutno najadekvatniji i najzdraviji način ishrane pasa i mačaka u kućnim uslovima.

Vladimir Hadžić, doktor

veterinarske medicine, ekspert i
stručni konsultant Pet Svet Magazina

TOP
Broj 4
Broj 2
Broj 1