Planirate da putujete sa vašim ljubimcem?

U

koliko ste poželeli da na letovanje u neku od zemalja EU povedete i svog kućnog ljubimca, morate da znate da pripreme za put nisu nimalo jednostavne. Dok je vama dovoljan samo validan pasoš za prelazak granice, vašem psu ili mački potrebno je nekoliko dokumenata, za čije je izdavanje potrebno vreme. Skratićemo vam muke i uputiti vas do detalja šta sve da spremite za putovanje

Šta je sve potrebno od dokumentacije za kućnog ljubimca kako bi putovao sa vlasnikom u neku od zemalja članica EU?

Za prelazak preko državne granice pasoš nije dovoljan. Pored ovog dokumenta, potreban je veterinarski sertifikat, koji se izdaje na zahtev vlasnika, a nakon pružanјa na uvid dokaza da su svi uslovi zadovolјeni. Nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca podrazumeva transport najviše pet kućnih ljubimaca koji nisu namenjeni prodaji ili poklanjanju i nalaze se u pratnji vlasnika ili drugog odgovornog lica, koje je vlasnik ovlastio. 

Iskusni vlasnici čiji ljubimci putuju sa njima savetuju da planiranje puta počnete bar četiri meseca pre termina polaska!

Koji su uslovi za dobijanje zdravstvenog sertifikata?

Prilikom izdavanja veterinarskog sertifikata za kućne ljubimce koji ulaze sa teritorije trećih zemalja na teritoriju zemalja članice EU moraju biti obezbeđeni sledeći uslovi:

  1. Kućni ljubimci moraju da poseduju pasoš za kućne ljubimce.
  2. Kućni ljubimci moraju biti trajno obeleženi mikročipom.
  3. Kućni ljubimci moraju biti vakcinisani ili revakcinisani protiv besnila registrovanom inaktivisanom vakcinom. Kao dokaz da su životinje vakcinisane vlasnici životinja moraju priložiti na uvid potvrdu o vakcinaciji – pasoš.
  4. Vlasnici kućnih ljubimaca moraju priložiti na uvid potvrdu o zdravstvenom stanju životinje izdatu od strane svog veterinara najkasnije 48 sati pre putovanja. Potvrdu o zdravstvenom stanju izdaje veterinar na osnovu uvida u karton vakcinacije.
  5. Vlasnici kućnih ljubimaca moraju priložiti rezultat laboratorije ovlašćene od strane Evropske unije, o urađenom laboratorijskom pregledu uzorka seruma kućnih ljubimaca na visinu titra specifičnih neutralizujućih antitela protiv virusa besnila FAVN (Flourescent Antibody Virus Neutralisation), i to sa graničnim titrom od najmanje 0,5 IJ/ml. Krv kućnih ljubimaca se može uzeti za potrebe laboratorijskog ispitivanja najranije 30 dana posle vakcinacije, s tim što se testiranje seruma krvi ne mora ponavljati za životinje koje su posle prethodne titracije bile redovno revakcinisane u intervalima određenim u uputstvu proizvođača vakcine. Krv za analizu uzima veterinar i šalje u referentnu laboratoriju.

Ko može da izda sertifikat za prelazak granice?

Veterinarsko-zdravstveni sertifikat izdaje se od strane nadležne veterinarske inspekcije i može se izdati isključivo pod uslovom da su prošla najmanje tri meseca od slanja uzorka krvi na serološko ispitivanje titra na besnilo i dobijanja zadovoljavajućeg rezultata, kako bi se utvrdilo kako je životinja odreagovala na vakcinu protiv besnila.

Šta je sa mladuncima?

Kućni ljubimci koji su mlađi od tri meseca ne mogu se iznositi dok ne dostignu određenu starost koja je propisana za vakcinisanje, kao ni oni koji nisu bili podvrgnuti testiranju seruma krvi na visinu titra, osim ako nadležni organ zemlje u koju životinja putuje ne odredi drugačije.

Na kraju još jedan, dodatni oprez: pored navedenih uslova, potrebno je proveriti da li zemlja u koju putujete zahteva još neke dodatne uslove za putovanje sa ljubimcem.

TOP
Broj 4
Broj 2
Broj 1