Zašto se mačke uvek dočekaju na noge?

K

ada se desi da padnu sa velike visine, mačke najčešće imaju tu sposobnost da se okrenu u vazduhu kako bi bezbedno „sletele“ i dočekale se na svoje šape. Da bi napravile ovaj zahtevni manevar, mnogim životinjama je potreban čvrst oslonac, o koji bi se odgurnule, dok mačke imaju vrlo pametan trik koji im omogućava da to urade bez ikakve pomoći.

Kičma mačke je veoma elastična i to joj omogućava da se okrene u vazduhu u suprotnom pravcu. Uvrtanjem prednje polovine kičme u smeru kazaljke na satu dok joj se zadnji deo okreće u suprotnom smeru, mačka uspeva da zauzme pravi položaj za prizemljenje. Takođe, ona ima tu sposobnost da prednju polovinu tela brže zavrti povlačenjem nogu bliže telu, poput klizačice na ledu koja ruke skuplja uz telo kako bi se brže kretala.   

01 NAPRAVI KOLUT

Dok pada, mačka uvija prednju i zadnju polovinu tela u različitim smerovima.

02 OKRENE SE

Uvrtanjem u oba smera, mačka se odguruje kako bi zauzela dobar pravac.

03 IZBACI ŠAPE

Povlačenjem prednjih šapa uz telo, prednji deo njenog tela brže se uvrće od zadnje polovine.

04 USPORI KA DOLE

Mačka postavi telo u obliku padobrana, stvarajući na taj način veći otpor vazduha kako bi usporila spuštanje.

05 DODIRNE TLO

Sa sve četiri šape okrenute ka dole, kako bi ublažile udarac o tlo, mačka sebi omogućava bezbedno spuštanje.

TOP
Broj 4
Broj 2
Broj 1