G

otovo koliko postoji život na planeti Zemlji postoje i paraziti.

Paraziti su organizmi koji žive na račun svog domaćina. Psi su vrlo često domaćini različitih vrsta parazita koji mogu drastično da im naruše zdravlje. Isto tako paraziti mogu da budu prenosioci vrlo opasnih zaraznih bolesti i za ljude i za životinje.

Parazite danas možemo grubo podelite u dve grupe. U prvu grupu ubrajamo parazite koji deo svog života provode na koži ljubimca. Ove parazite zovemo spoljašnji paraziti ili ektoparaziti. U drugu grupu spadaju paraziti koji deo svog života provode u unutrašnjosti organizma, u crevima, unutrašnjim organima, pa čak i u krvi. Ovakve parazite nazivamo unutrašnji paraziti ili endoparaziti.

Svi paraziti ostvaruju štetan efekat na organizam svog domaćina, tako da je neophodna kontinuirana borba kako bismo zaštitili zdravlje našeg ljubimca, ali i nas same, sprečavajući da paraziti sa našeg ljubimca uđu u naš dom.

Kada govorimo o ektoparazitima, na našem podneblju su najzastupljeniji: buve, krpelji, muve, papadaći i poslednjih godina najviše spominjani komarci. Svi oni, osim što mogu biti prisutni na telu ljubimca, mogu preneti i zarazne bolesti koje mogu biti opasne i po samog ljubimca, ali i po njegovog vlasnika. Kontinuirana zaštita omogućava nam da sprečimo prisustvo neželjenih ektoparazita, ali i zaraznih prenosivih bolesti.

Buve, pored toga što predstavljaju neprijatan prizor kada se vide na ljubimcu, koji se neprestano češka, naseljavaju i prostor, tj. okruženje gde ljubimac živi. One su otporne i potrebna je upornost i vreme da se iskorene sa prostora koji su naselile. Buve, pored toga, mogu biti prenosioci jaja glista (endoparazita) i bakterije bartonele.

Krpelji svojim rilama mogu napraviti lezije po koži ljubimca, a u velikoj infestaciji kod mladih životinja mogu izazvati i anemiju, te biti prenosioci brojnih bolesti: piroplazmoze pasa (kod nas poznate kao krpeljska groznica), borelioze (lajmska bolest pasa), anaplazmoza, erlihioza, rikecioza i dr.

Papadaći su karakteristični za mediteransko područje. Sa klimatskim promenama sve više ih ima i kod nas. Preporuka je da, ako ljubimca vodite na more, obavezno bude zaštićen ektoparazitskim preparatima koji štite od papadaća. Papadaći prenose lajšmaniozu, protozou koja se tretmanom ne može u potpunosti izlečiti.

Komarci su poslednjih godina „popularni“ kao prenosioci tihog ubice – srčanog crva. Lečenje dirofilarioze je vrlo složeno, stoga je ključno sprečiti kontakt komarca s psom. Prevencija može biti dvojaka: sprečiti/onemogućiti kontakt komarca i psa, a ukoliko dođe do uboda, sprečiti razvoj parazita do odraslih oblika.

Za svaku od navedenih bolesti prevencija je kontinuirana zaštita ljubimca u periodu kada su ektoparaziti aktivni, što s menjanjem klime navodi da je zaštita potrebna tokom cele godine.

Važnost prevencije ljubimca od ektoparazita potvrđuju nam brojni primeri obolelih životinja od gorenavedenih bolesti.

Primera radi, alergijski dermatitis prouzrokovan salivom samo jedne buve može biti vrlo stresno i  dugotrajno oboljenje sa čestim odlascima kod veterinara. Ovo oboljenje dovodi do stvaranja manjih i većih rana po koži. Ako traje dovoljno dugo, gubitak dlake sa većih površina tela je neizbežan .Lečenje kože uvek traje jako dugo jer sve promene na koži izgledaju slično. Samo utvrđivanje uzroka bolesti iziskuje dosta vremena i novca.

Piroplazmoza, poznatija kao krpeljska groznica, dobro je poznata svim dugogodišnjim vlasnicima pasa. Sigurno vam je svaki veterinar napomenuo da nakon svake šetnje dobro pregledate psa da li ima krpelja na dlaci, a posebno da li ima zakačenih za kožu. Zaraženi krpelj nakon uzimanja krvnog obroka prenosi protozou koja u organizmu vrlo brzo, za nekoliko dana, ispoljava karakterističnu kliničku sliku. Ako se ne leči, pas će, nažalost, uginuti za nedelju dana.

Pas zaražen srčanim crvom isprva ne pokazuje nikakve simptome. Sama inkubacija traje šest i više meseci. Kada se pojave prvi simptomi,bolest već može uzeti maha. Iako je trenutna dijagnostika relativno jednostavna, lečenje traje između šest meseci i godinu dana s neizvesnim ishodom. Pored srčanog crva, dirofilarioza može da se javi u kožnoj formi koja se manifestuje promenama na koži u vidu otoka. Kožni oblik spada u zoonoze, komarac koji je uzeo krvni obrok sa zaraženog psa, ako odmah nakon toga ujede i čoveka, može preneti bolest.

Lajšmanioza psa koji nezaštićen sa vama krene na more jeste bolest koja ima još duži inkubacioni i klinički tok od dirofilarioze. Vrlo često, kada se otkrije, bolest bude toliko uznapredovala da lečenje ima malo efekta. Najčešće prelazi u hroničan oblik koji se ne može lečiti.

Na sreću, danas postoje specijalni lekovi koji služe za lečenje od parazitskih infekcija ili se preventivno primenjuju kako do parazitske infekcije ne bi ni došlo. Prema vrsti parazita protiv kojih su ovi lekovi namenjeni možemo ih podeliti na ektoparazitike za spoljašnje parazite i endoparazitike za unutrašnje parazite. Postoje i kombinacije antiparazitskih lekova koji se istovremeno primenjuju i na unutrašnje i na spoljašnje parazite.

Antiparazitski lekovi postoje u nekoliko oblika i njihovo dejstvo može biti kratkotrajno, produženo ili veoma dugo, što zavisi od vrste leka i aktivne supstance koja se u njemu nalazi.

Najstariji vid zaštite ljubimaca od parazita su antiparazitici u vidu prašaka ili sprejova koji se nanose na dlaku. Ovakvi preparati su slabe efikasnosti i ostvaruju kratkotrajan efekat.

Tečnosti za nakapavanje na kožu, takozvani spot-on preparati, napravljeni su tehnologijom novijeg datuma. Oni uglavnom obezbeđuju zaštitu od parazita u trajanju od jednog meseca.

Antiparazitske ogrlice pružaju zaštitu u najdužem vremenskom periodu od pet ili šest pa sve do osam meseci. Ove ogrlice omogućavaju kontinuiranu zaštitu od parazita, čime se sprečava moguća infekcija parazitima u vremenskim razmacima između eventualne primene kratkoročne ili mesečne zaštite. Ogrlica duge zaštite do osam meseci, jednostavna za primenu, štiti i pse i mačke od buva, krpelja i papadaća, vodootporna je i bez mirisa, potpuno bezbedna za ljubimca i okolinu.

Najnoviji i tehnološki najnapredniji vid zaštite protiv parazita jesu tablete u vidu ukusnih zalogaja. Ove tablete imaju višestruke prednosti kao što su: efikasnost, sigurnost, jednostavan način primene itd. Postoje tablete koje deluju samo na spoljašnje, kao i one koje deluju i na spoljašnje i na unutrašnje parazite. Tablete se razlikuju i po dužini dejstva. Neke deluju mesec dana, a postoje i one koje svoj efekat ostvaruju kroz duži vremenski period. Dužim periodom zaštite štitite i do 12 nedelja svog ljubimca kao i vaš dom. Psi stariji od osam nedelja i teži od dva kilograma bezbedno će biti zaštićeni od ektoparazita, što znači da će paraziti koji žive na koži ili na dlaci životinja biti ubijeni.

Antiparazitske „ukusne“ tablete s produženim dejstvom su najbolji, najsigurniji i najisplativiji vid antiparazitske zaštite naših ljubimaca od parazitske infekcije.

Primenom antiparazitskih lekova s dugim dejstvom dugoročno štitimo i ljubimaca i porodicu sa kojom ljubimac živi.

Aleksandra Panjković, doktor

veterinarske medicine, ekspert i
stručni konsultant Pet Svet Magazina

TOP
Broj 4
Broj 2
Broj 1