Da li psi mogu osetiti kancer?

Z

bog toga što imaju neverovatan njuh, postoji mišljenje da psi mogu detektovati karcinom. Ali koliko je to zaista pouzdano?

Psi su neverovatni u tome što nam pomažu u mnogim različitim zadacima, kao što su otkrivanje nestalih, spasavanje ljudi, pa čak i otkrivanje bombi. Često se pitamo da li se psi mogu koristiti za rano otkrivanje karcinoma? Psi imaju istančano čulo mirisa i to ukazuje ljudima da veruju da psi mogu da nanjuše rak. Nedavne studije su pokazale da neki psi mogu otkriti rak kod svojih vlasnika, ali to možda neće biti moguće kod svih ljudi.

Mogu li psi namirisati rak?

Utvrđeno je da su neki psi to mogli shvatiti, ali ova mogućnost nije baš dobro istražena. Psi mogu brzo i lako da uoče promenu mirisa, kao što je miris hrane koja se priprema. U isto vreme, kod karcinoma se ćelije brzo menjaju i ispuštaju miris koji neki psi mogu osetiti. U jednoj studiji psima su dati različiti uzorci urina da je onjuše. Neki od uzoraka su bili od osoba kod kojih je utvrđen rak mokraćne bešike, dok su drugi bili normalni. Istraživanje je pokazalo da psi tačno otkrivaju rak samo u 40 odsto slučajeva. To ih ne čini pouzdanim „dijagnostičkim alatom“ u ranom otkrivanju raka.

Iako postoje pojedinačni slučajevi da psi otkriju ovu hemijsku promenu kod svojih vlasnika, to trenutno nije veština kojom se oni mogu obučiti. Mnogi treneri pasa i bihejvioristi rade na obuci pasa kako bi mogli da urade ovaj zadatak, pa se nadamo da će jednog dana pas moći da upozori svog vlasnika na ranu fazu karcinoma.

Psi mogu brzo i lako uočiti promenu mirisa, kao što je hrana koja se priprema. U isto vreme, kod karcinoma se ćelije brzo menjaju i mogu da ispuštaju miris koji neki psi mogu osetiti

Kako njuše psi?

Psi imaju do 300 miliona mirisnih receptora u nosu, pa je pseći nos 40 puta osetljiviji od ljudskih noseva! To pseći nos čini veoma preciznim u detektovanju mirisa. Zbog toga se psi obično koriste u potrazi i spasavanju jer mogu kilometrima da prate ljudski miris.

Kako im ovo pomaže da namirišu bolesti?

Oštar osećaj njuha može pomoći vašem psu da otkrije i najmanju promenu u mirisu koji ćelije raka možda ispuštaju. Istraživanja su otkrila da oni mogu čak i da namirišu vrlo blagi trag bolesti.

Mogu li svi psi namirisati rak?

Ne mogu svi psi da nanjuše rak. Kao i kod radnih pasa, potrebno im je mnogo treninga. Psi koji se obučavaju da otkrivaju rak obučavaju se samo kao eksperimentalni primerci. Potrebno je uraditi više istraživanja kako bi se utvrdilo da li se psi zaista mogu koristiti pouzdanim rezultatima.

Psi imaju do 300 miliona mirisnih receptora u nosu, pa je pseći nos 40 puta osetljiviji od ljudskog nosa! To ih čini veoma preciznim u detektovanju mirisa

Kako psi upozoravaju ljude da imaju rak?

Postoje izveštaji o psima koji su upozorili svoje vlasnike da imaju rak. Ti psi bi se ponašali sasvim drugačije. Mnogi bi lajali, trčali i skrivali se kada bi otkrili rak. Mnogi psi će šapom pokazati zaraženo mesto u telu ili će čak ugristi kancerogene izrasline na svojim vlasnicima. Da li će doktori koristiti pse da nanjuše karcinom?Malo je verovatno da će pas biti korišćen kao jedini način za otkrivanje karcinoma. Pogotovo zato što postoje određene stvari koje pas može namirisati, a koje bi vas upozorile da možda imate rak, a u stvari ga nemate.Nije utvrđeno da li se psi mogu pouzdano obučiti da nanjuše rak. 

Psi koji se obučavaju da otkrivaju rak obučavaju se samo kao eksperimentalni primerci. Potrebno je uraditi više istraživanja kako bi se utvrdilo da li se psi zaista mogu koristiti sa pouzdanim rezultatima

Bilo bi veoma teško obučiti psa da saopštava šta je osetio bez daljeg preciznog testiranja. Ako psi uspeju da budu obučeni na ovaj način, proći će mnogo vremena pre nego što to postane praktično primenjivo.Alternativa koja se istražuje jeste „elektronski nos“. Taj „elektronski nos“ može da pokupi nestabilne molekule koje proizvode ćelije raka s većom preciznošću od psa. Ova vrsta tehnologije testira se na mnogo različitih vrsta karcinoma, kao što su rak dojke i pluća.Još je vrlo rano reći da li će se elektronski nosevi lako koristiti. Potrebno je još mnogo istraživanja da bi se osiguralo da ova bude mašina tačna i pouzdana u ranom otkrivanju raka. To je tehnologija koja je napredovala dalje od bilo koje druge. Vrlo je verovatno da će imati široku upotrebu za otkrivanje mnogo različitih vrsta raka. Elektronski nosevi imaju isti posao kao i pseći, ali lekarima bi pružili pouzdanije i doslednije informacije.

Alternativa koja se istražuje jeste „električni nos“. On može da pokupi nestabilne molekule koje proizvode ćelije raka s većom preciznošću od psa

TOP
Broj 4
Broj 2
Broj 1