Prof. vet. med. dr Milorad Mirilović: Kako izgleda školovanje studenta veterine

O

tvaramo vrata Fakulteta veterinarske medicine i razgovaramo sa njegovim dekanom o budućim veterinarima, znanju koje se stiče na studijama, ali i pitamo za savet kako odabrati dobrog veterinara za naše ljubimce

Fakultet veterinarske medicine postoji već 86 godina i osim što je institucija od poverenja gde mnogi vlasnici vode svoje kućne ljubimce na pregled, ona je i mesto gde nastaju lekari veterinarske medicine koji, osim nas, tokom celog života naših ljubimaca brinu o njima prevencijom i lečenjem. Dekan Fakulteta veterinarske medicine je prof. dr Milorad Mirilović, koji priču sa nama započinje iz dekanata, iz svoje kancelarije, autentične i stare koliko i sam fakultet.

 

Da se nalazimo na radnom mestu čoveka koji gaji ljubav prema životinjskom carstvu, saznali smo čim smo zakoračili kroz vrata kancelarije jer se motivi konja, krava, pasa i drugih životinja nalaze na slikama, skulpturama i minijaturama svuda oko njega.

 

Prof. dr Mirilović počinje sa nama razgovor ponosno govoreći o istorijatu Fakulteta, slikovito opisuje trenutak kada je i sam rešio da upiše visoku školu čiji je sada dekan. Saznali smo kako nastaju veterinari, kako izgleda njihovo školovanje, koja znanja i osobine je važno da poseduju kada počnu da rade, a dobili smo savet kako odabrati pravog veterinara.

 

Ovih dana pažnju javnosti privukla je krava Slavica, koju je zbog nemogućnosti da ostane steona farma osudila na klanicu, a u celoj akciji prikupljanja novca za njen otkup studenti vašeg fakulteta pokazali su maksimalni angažman i humanost.

Studenti našeg fakulteta brinuli su o njoj od početka letnjeg semestra i dali su joj ime, ali odluka farme, zbog nemogućnosti da ostane steona, bila

je da nakon prakse krava ide u klanicu. Cela akcija koju su studenti pokrenuli da se prikupi 150.000 dinara, koliko je farma tražila za otkup Slavice, naišla je na podršku građana i ceo iznos je, na inicijativu naših studenata, prikupljen gotovo u jednom danu. Slavica je sada bezbedno smeštena i uživaće u zlatiborskim pašnjacima do kraja

svog života.

Na moju odluku da upišem Veterinarski fakultet uticalo je to što potičem iz seoske sredine, gde smo imali porodičnu farmu svinja i logično je bilo da se edukujem u pravcu razvoja farme i pružanja zdravstvene zaštite grlima na farmi

Recite nam nešto više o istorijatu Fakulteta. Kada je osnovan, ko ga je osnovao, zašto je osnovan?

Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu osnovan je 1936. godine kao sedmi fakultet u sastavu Univerziteta u Beogradu. Osnovan je s namerom da bude krovna institucija veterinarske struke i nauke u Kraljevini Jugoslaviji ukazom Ministarstva prosvete. U osnivanju Fakulteta veterinarske medicine učestvovali su, u najvećem broju, profesori sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji su bili i prvi nastavnici našeg fakulteta.

 

Šta je osnovna delatnost vašeg fakulteta i čime se sve bavi?

Osnovna delatnost fakulteta jeste da organizuje i sprovodi integrisane akademske studije veterinarske medicine, specijalističke akademske studije veterinarske medicine, kao i doktorske akademske studije veterinarske medicine. Naš fakultet školuje buduće doktore veterinarske medicine, specijaliste veterinarske medicine i doktore nauka veterinarske medicine. U tom smislu, kao ishod integrisanih akademskih studija, studenti našeg fakulteta stiču zvanje doktora veterinarske medicine. Posle završenih specijalističkih akademskih studija, naši poslediplomci na ovom vidu studija stiču specijalistička zvanja iz određenih oblasti veterinarske struke. Po završenim doktorskim akademskim studijama, naši studenti ovog vida studija stiču naučno zvanje doktora veterinarskih nauka.

 

Koliko traje studijski program, koje studijske programe fakultet ima?

Studijski program na integrisanim akademskim studijama traje ukupno 11 semestara, odnosno pet i po godina. Ovaj vid studija namenjen je svršenim đacima srednjih škola i gimnazija i oni ga i pohađaju. Studije na specijalističkim akademskim studijama traju dve godine, odnosno četiri semestra, a studije na doktorskim akademskim studijama traju ukupno tri godine, odnosno šest semestara.

Posao doktora veterinarske medicine, u bilo kojoj njenoj oblasti, jeste pre svega humana delatnost, ali i delatnost koja nosi veliku odgovornost u sprovođenju zdravstvene zaštite životinja i očuvanju zdravlja stanovništva

Recite nam nešto više o istorijatu Fakulteta. Kada je osnovan, ko ga je osnovao, zašto je osnovan?

Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu osnovan je 1936. godine kao sedmi fakultet u sastavu Univerziteta u Beogradu. Osnovan je s namerom da bude krovna institucija veterinarske struke i nauke u Kraljevini Jugoslaviji ukazom Ministarstva prosvete. U osnivanju Fakulteta veterinarske medicine učestvovali su, u najvećem broju, profesori sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji su bili i prvi nastavnici našeg fakulteta.

 

Šta je osnovna delatnost vašeg fakulteta i čime se sve bavi?

Osnovna delatnost fakulteta jeste da organizuje i sprovodi integrisane akademske studije veterinarske medicine, specijalističke akademske studije veterinarske medicine, kao i doktorske akademske studije veterinarske medicine. Naš fakultet školuje buduće doktore veterinarske medicine, specijaliste veterinarske medicine i doktore nauka veterinarske medicine. U tom smislu, kao ishod integrisanih akademskih studija, studenti našeg fakulteta stiču zvanje doktora veterinarske medicine. Posle završenih specijalističkih akademskih studija, naši poslediplomci na ovom vidu studija stiču specijalistička zvanja iz određenih oblasti veterinarske struke. Po završenim doktorskim akademskim studijama, naši studenti ovog vida studija stiču naučno zvanje doktora veterinarskih nauka.

 

Koliko traje studijski program, koje studijske programe fakultet ima?

Studijski program na integrisanim akademskim studijama traje ukupno 11 semestara, odnosno pet i po godina. Ovaj vid studija namenjen je svršenim đacima srednjih škola i gimnazija i oni ga i pohađaju. Studije na specijalističkim akademskim studijama traju dve godine, odnosno četiri semestra, a studije na doktorskim akademskim studijama traju ukupno tri godine, odnosno šest semestara.

 

Za koje poslove se osposobljavaju studenti Veterinarskog fakulteta?

Posle završenih studija (integrisane, specijalističke i doktorske akademske studije) na Fakultetu veterinarske medicine, naši studenti mogu da obavljaju različite poslove koji podrazumevaju rad u veterinarskim ambulantama, stanicama, klinikama i bolnicama, u kojima se brinu o zdravstvenom stanju životinja, zatim poslove koji se odnose na bezbednost namirnica animalnog porekla, u farmaceutskim kompanijama, osiguravajućim društvima, odnosno mogu se baviti poslovima koji se tiču upravnog veterinarstva. Neki od njih svoju karijeru mogu da provedu u različitim dijagnostičkim laboratorijama, kao na primer u naučnim i specijalističkim veterinarskim institutima.

 

Da li je studentima omogućena praktična nastava i da li pored teorije oni mogu da se upoznaju sa procedurama i tehnikama rada u realnom okruženju?

Tokom studiranja posebna pažnja se poklanja praktičnom radu studenata na svim vidovima studija. To se posebno odnosi na studente integrisanih akademskih studija koji u završnoj godini studija imaju ceo semestar rotacionu praksu kada se upoznaju sa svim poljima veterinarske medicine i s posebnim akcentom na praktičan rad. Studenti na specijalističkim i doktorskim akademskim studijama već postojeća teorijska i praktična znanja koja su stekli tokom pohađanja integrisanih akademskih studija dodatno usavršavaju.

 

Koje klinike postoje u sastavu Fakulteta i koja je njihova namena?

Na Fakultetu veterinarske medicine postoje sledeće klinike: Klinika za male životinje, Klinika za bolesti papkara, Klinika za porodiljstvo, sterilitet i v.o., Klinika za hirurgiju i Klinika za radiologiju i radijacionu higijenu.

Više od osamdeset godina duga je tradicija našeg fakulteta, preko 9.000 odškolovanih veterinara, više od 400 svršenih magistara veterinarskih nauka i 700 doktora veterinarskih nauka, odnosno preko 1.400 svršenih specijalizanata u različitim oblastima veterinarske struke garancija su kvaliteta

Za koje poslove se osposobljavaju studenti Veterinarskog fakulteta?

Posle završenih studija (integrisane, specijalističke i doktorske akademske studije) na Fakultetu veterinarske medicine, naši studenti mogu da obavljaju različite poslove koji podrazumevaju rad u veterinarskim ambulantama, stanicama, klinikama i bolnicama, u kojima se brinu o zdravstvenom stanju životinja, zatim poslove koji se odnose na bezbednost namirnica animalnog porekla, u farmaceutskim kompanijama, osiguravajućim društvima, odnosno mogu se baviti poslovima koji se tiču upravnog veterinarstva. Neki od njih svoju karijeru mogu da provedu u različitim dijagnostičkim laboratorijama, kao na primer u naučnim i specijalističkim veterinarskim institutima.

 

Da li je studentima omogućena praktična nastava i da li pored teorije oni mogu da se upoznaju sa procedurama i tehnikama rada u realnom okruženju?

Tokom studiranja posebna pažnja se poklanja praktičnom radu studenata na svim vidovima studija. To se posebno odnosi na studente integrisanih akademskih studija koji u završnoj godini studija imaju ceo semestar rotacionu praksu kada se upoznaju sa svim poljima veterinarske medicine i s posebnim akcentom na praktičan rad. Studenti na specijalističkim i doktorskim akademskim studijama već postojeća teorijska i praktična znanja koja su stekli tokom pohađanja integrisanih akademskih studija dodatno usavršavaju.

 

Koje klinike postoje u sastavu Fakulteta i koja je njihova namena?

Na Fakultetu veterinarske medicine postoje sledeće klinike: Klinika za male životinje, Klinika za bolesti papkara, Klinika za porodiljstvo, sterilitet i v.o., Klinika za hirurgiju i Klinika za radiologiju i radijacionu higijenu.

 

Da li Fakultet drži korak sa napretkom veterine u svetu i da li je studentima tokom studija omogućeno da se dodatno edukuju?

Fakultet veterinarske medicine ima potpisane ugovore o saradnji sa više veterinarskih fakulteta iz regiona i iz Evrope i uključen je u programe Erazmus i Cepus. U tom smislu naši studenti po jedan, odnosno najviše dva semestra tokom studija mogu da borave na inostranim veterinarskim fakultetima, na kojima stiču nova znanja i kompetencije. Fakultet veterinarske medicine prepoznat je kao fakultet koji snažno podržava odlazak svojih studenata na usavršavanja u inostranstvo. Pored studenata, u programima razmene učestvuje nastavno i saradničko osoblje Fakulteta, čime se takođe postiže značajno unapređenje kvaliteta nastavnog procesa na svim vidovima studija na našem fakultetu.

 

Da li se studenti koji završe Veterinarski mogu specijalizovati za određene oblasti veterine po uzoru na Medicinski fakultet?

Fakultet veterinarske medicine organizuje specijalističke akademske i doktorske akademske studije za svršene studente integrisanih akademskih studija. U tom smislu se studenti specijalističkih akademskih studija usavršavaju u pojedinim oblastima veterinarske struke i postaju specijalisti iz uskostručnih oblasti.

Da li fakultet sarađuje sa inostranim fakultetima?

Fakultet veterinarske medicine ima razvijenu saradnju sa veterinarskim fakultetima iz regiona i iz Evrope. Ta saradnja se odvija na obostranu korist. Ovde treba posebno istaći sporazum o strateškom partnerstvu sa Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu koji je potpisan ove godine. Takođe, intenzivna saradnja se odvija i sa veterinarskim fakultetima iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije.

 

Zašto treba imati poverenja u veterinare koji su potekli sa Veterinarskog fakulteta u Beogradu?

Više od 80 godina duga tradicija našeg fakulteta, preko 9.000 odškolovanih veterinara, više od 400 svršenih magistara veterinarskih nauka i 700 doktora veterinarskih nauka, odnosno preko 1.400 svršenih specijalizanata u različitim oblastima veterinarske struke garancija su kvaliteta. Naši studijski programi na svim vidovima studija osmišljeni su po najvišim svetskim standardima, o čemu svedoči i to da su studijski programi našeg fakulteta akreditovani i kod ASIN akreditacije, koja se bavi akreditacijom studijskih programa u visokom obrazovanju.

 

Kakav je nivo znanja naših veterinara u praksi u odnosu na veterinare u drugim zemljama Evrope i sveta?

Određen broj naših svršenih studenata svoju karijeru je razvio ili je razvija u inostranstvu. Na osnovu njihovih pokazanih rezultata u radu, može se slobodno reći da znanja i kompetencije stečene na našem fakultetu idu u potpunosti u korak sa vremenom i najnovijim dostignućima u različitim oblastima veterinarske struke i nauke.

 

Koliko su veterinari iz prakse povezani sa svojim matičnim fakultetom?

Veterinari su danas povezani sa Fakultetom kroz različite oblike saradnje, zatim kroz učešće na skupovima koje organizuje ili je suorganizator naš fakultet, kao i kroz rad Veterinarske komore Srbije, odnosno rad Srpskog veterinarskog društva. Fakultet organizuje i kontinuirane edukacije iz pojedinih oblasti veterinarske medicine i kroz njih ostvaruje kontakt sa doktorima veterinarske medicine, čime se obezbeđuje da se u potpunosti obezbedi njihovo tzv. celoživotno obrazovanje.

 

Kako Fakultet unapređuje nivo znanja veterinara nakon završenih studija?

Fakultet vodi računa da održava dobre, profesionalne odnose sa svršenim studentima svih vidova studija. Fakultet organizuje ili je suorganizator većeg broja skupova, simpozijuma i kongresa, koji za rezultat imaju unapređenje već postojećih znanja, veština i kompetencija veterinara u Republici Srbiji.

 

Kako ste se vi odlučili za studiranje na Veterinarskom fakultetu, gde ste danas dekan?

Na moju odluku da upišem Veterinarski fakultet uticalo je to što potičem iz seoske sredine, gde smo imali porodičnu farmu svinja i logično je bilo da se edukujem u pravcu razvoja farme i pružanja zdravstvene zaštite grlima na farmi. To je bila samo inicijalna kapisla, pa sam tek na Fakultetu saznao sve mogućnosti i prednosti veterinarske struke. Takođe, nauka i nova dostignuća u veterinarskoj nauci veliki su izazov za tada mladog istraživača. Naravno, pedagoški rad i edukacija neiscrpne su teme koje stalno inspirišu za nova napredovanja.

 

Šta se najviše razlikuje na Fakultetu danas u odnosu na vreme kada ste ga vi upisivali?

Zanimljivo je da je pre tridesetak godina Fakultet veterinarske medicine bio praktično muški fakultet i da su se većinom dečaci, kasnije muškarci opredeljivali za ovo zanimanje. Danas je situacija potpuno obrnuta, devojke su u većini među studentima našeg fakulteta. Ako gledamo sa finansijskog aspekta, ranije se smatralo da je lečenje krupnijih životinja ono što donosi veći finansijski benefit, a danas je situacija obrnuta, najveći benefit donosi lečenje malih životinja, kao što su kućni ljubimci ili egzotični ljubimci.

 

Šta biste poručili budućim studentima?

Smatram da Fakultet veterinarske medicine ima svoju budućnost u našem društvu. Mladi ljudi su poslednjih godina prepoznali značaj naše delatnosti za ukupan uspeh društva u Srbiji. Posao doktora veterinarske medicine, u bilo kojoj njenoj oblasti, jeste pre svega humana delatnost, ali i delatnost koja nosi veliku odgovornost u sprovođenju zdravstvene zaštite životinja i očuvanju zdravlja stanovništva, takođe, svojim radom veterinari stiču određene finansijske benefite.

 

Šta je najvažnije što budući veterinari treba da ponesu sa Fakulteta?

Znanje, veštine i kompetencije, kao i ljubav prema životinjama i stalna želja za očuvanje njihovog zdravlja jesu nešto što treba da bude ideja vodilja svakog svršenog studenta našeg fakulteta. Kolektivni duh koji je posebno važan u sprovođenju svih veterinarskih poslova mora biti prisutan na visokom nivou, a kako bi se postigli što bolji rezultati.

 

Šta znači dobar veterinar, koje osobine i znanja treba da poseduje?

Dobar doktor veterinarske medicine mora imati široko obrazovanje iz veterinarske medicine. Mora biti spreman da unapređuje svoja znanja i veštine i da bude odgovoran prema poslu koji obavlja. Znanje koje poseduje mora stalno da unapređuje kako bi mogao da pruži uslugu na najvišem nivou.

 

Vaš savet vlasnicima kućih ljubimaca i drugih životinja koji bi im pomogao pri izboru veterinara?

Moj savet vlasnicima životinja jeste da čuvaju i pažljivo neguju svoje kućne ljubimce, da vode računa o njihovoj dobrobiti i da se zajedno sa veterinarima brinu o njihovom zdravstvenom stanju i posebno vode brigu o očuvanju životne sredine.

 

Šta je najlepši deo vašeg posla?

Najlepši deo našeg posla jeste kada odškolujemo dobre doktore veterinarske medicine, koji su sposobni da se uključe u sistem i koji mogu da odgovore, na najvišem nivou, svim izazovima veterinarske struke.

TOP
Broj 4
Broj 2
Broj 1