R

ana dijagnostika i prava terapija mogu značajno da uspore propadanje bubrega i da povećaju dužinu i kvalitet života ljubimca

Bubrežna oboljenja su vrlo česta i, nažalost, vrlo često neizlečiva u veterinarskoj medicini. Funkcija bubrega je da iz krvi odstrane nepotrebne i u većini slučajeva štetne materije koje u organizmu nastaju tokom života. Bubrezi su parni organi koji neprestano rade kako bi se održala homeostaza (metabolička ravnoteža) organizma.

S obzirom na intenzivan metabolizam, bubrezi se na neki način troše i u većini slučajeva poremećaji njihove funkcije javljaju se češće kod starijih životinja.

Zdrave životinje imaju značajnu rezervnu funkcionalnost bubrega, i veoma je nezgodna činjenica da se prvi simptomi oboljenja bubrega javljaju tek kada se njihova funkcija smanji za više od 70 odsto. Ovaj podatak značajno otežava ranu dijagnostiku bubrežnih oboljenja. Rana dijagnostika je od presudne važnosti za primenu terapije, koja ne može da vrati već narušenu funkcionalnost, ali može značajno da uspori propadanje bubrega, kao i da poveća dužinu i kvalitet života ljubimca.

Prvo što se može primetiti jeste povećana potreba za vodom i obimno i često mokrenje. Kada se posumnja da životinja ima povećanu žeđ, treba tačno izmeriti količinu vode koju ljubimac popije u toku dana jer taj podatak veterinaru može da pomogne u proceni zdravstvenog stanja

Šta uzrokuje oboljenje

Postoji više uzročnika oboljenja bubrega. Među njima najčešći su:

* Starost – starije životinje kojima je više od 10 ili 15 godina imaju značajno veću predispoziciju za bubrežna oboljenja.

* Rasa – postoje određene rase pasa i mačaka koje imaju veće sklonosti ka određenim bubrežnim oboljenjima.

* Spoljašnji faktori – razna trovanja hemijskim materijama, bakterijske, virusne ili parazitske infekcije mogu da uzrokuju oštećenja bubrega.

* Ishrana – jeste vrlo važan faktor za očuvanje zdravlja bubrega, ali nepravilna i nedovoljno izbalansirana ishrana može da dovede do skraćenja radnog veka ovog izuzetno važnog organa.

Postavljanje dijagnoze vrši se na osnovu kliničkog pregleda životinje, analize krvi i urina, kao i na osnovu specijalističkih pregleda (rendgenska i ultrazvučna dijagnostika, biopsija, laparoskopski pregled…)

Kako prepoznati da ljubimac ima problem

Naravno, pitanje vlasnika pasa i mačaka jeste kako da prepoznaju da njihov ljubimac ima problem s bubrezima?

Prvo što se može primetiti jeste povećana potreba za vodom i obimno i često mokrenje. Kada se posumnja da životinja ima povećanu žeđ, treba tačno izmeriti količinu vode koju ljubimac popije u toku dana jer taj podatak veterinaru može da pomogne u proceni zdravstvenog stanja. Drugi simptomi koji mogu da ukažu na problem sa bubrezima su: smanjen apetit, nagli gubitak telesne mase, zadah iz usta na urin, povraćanje, proliv, apatija i slabost.

Postavljanje dijagnoze vrši se na osnovu kliničkog pregleda životinje, analize krvi i urina, kao i na osnovu specijalističkih pregleda (rendgenska i ultrazvučna dijagnostika, biopsija, laparoskopski pregled…).

Treba imati u vidu da ne treba čekati da se pojave prvi znakovi bolesti jer tada već može da bude kasno. Iz tog razloga potrebno je da se vrši redovni sistematski pregled, a pre svega kod životinja starijih od deset godina. Pregled parametara krvi koji ukazuju na problem sa bubrezima, kao i ultrazvučnu dijagnostiku kod starijih životinja treba uraditi bar dva puta godišnje.

 

Prava terapija je presudna

Terapija oboljenja bubrega zavisi od stepena oštećenja, dužine trajanja problema, ali i od mogućnosti pronalaženja i uklanjanja uzročnika za bubrežno oboljenje (što, nažalost, nije uvek moguće).

U terapiji bubrega koriste se lekovi, pomoćna lekovita sredstva, nadoknada tečnosti u vidu infuzionih rastvora. Nekada je neophodno i bolničko lečenje kako bi ljubimac bio pod kontinuiranim nadzorom.

Možda je najvažniji aspekt lečenja bubrega primena specijalnih veterinarskih dijeta i suplemenata za oporavak bubrega. Ove dijete i suplementi sadrže hranljive materije koje štede i ne opterećuju bubrege (kvalitetne proteine iz jaja, biljaka itd. koji ne stvaraju otrovni amonijak tokom varenja), ali sadrže i antioksidanse, omega-3 masne kiseline, kalijum. Ovi suplementi mogu da sadrže i posebne biljke kod kojih je primećeno da pomažu u održavanju zdravlja bubrega kao što su: zelene alge, lespedeza, juka šidigera, astragalus itd.

I da zaključimo, narodna izreka bolje sprečiti nego lečiti kod oboljenja bubrega ima pravi smisao. Redovni klinički pregledi dovešće do rane dijagnostike oboljenja bubrega i na taj način, primenom adekvatne terapije, specijalne ishrane i suplementacije može se značajno doprineti očuvanju funkcije ovih organa, a samim tim se povećava kvalitet i dužina života vašeg ljubimca.

Purina Pro Plan Renal Function Canine Wet i Renal Function Canine

jeste kompletna veterinarska dijeta za odrasle pse, koja je namenjena podršci funkcija bubrega u slučajevima hronične renalne insuficijencije, kao i za redukciju formiranja cistinskih i uratnih urolita.

Purina Pro Plan Renal Function Feline i Renal Function St/Ox Feline Wet

jeste veterinarska dijeta za odrasle mačke, koja je namenjena podršci funkcija bubrega u slučajevima hronične renalne insuficijencije. Indikacije za upotrebu dijete su: hronična insuficijencija bubrega (CRF), hepatična oboljenja sa encefalopatijom, redukcija formiranja uratnih i cistinskih urolita i podržavanje funkcije srca kod slučajeva hronične srčane insuficijencije.

Vladimir Hadžić, doktor
veterinarske medicine, ekspert i stručni
konsultant Pet Svet Magazina

TOP
Broj 4
Broj 2
Broj 1